Windykacja

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Arena Krzysztof Knop z siedzibą w Opolu przy ul. Wspólnej 7 (dalej „My”, „Arena”).Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Arena, Wspólna 7, 45-850 OpoleSkąd mamy Twoje dane?Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas nawiązywania współpracy i podpisywania umowy, a także później, w związku z kontynuowaniem współpracy są nam przez Ciebie przekazywane w czasie prowadzonej korespondencji z naszymi pracownikami.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Arenę?Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Areny, którym jest:

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?Twoje dane osobowe nie są udostępniane nikomu. W przypadku kierowania sprawy na drogę postępowania sądową lub egzekucyjną , dane są w ramach umowy i potrzeby udostępniane tym instytucjom. Ponadto w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?Nie przekazujemy Twoich danych do firm spoza Europejskiego Obszaru GospodarczegoCzy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.Profilowanie danych osobowych przez Arenę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.