Baza wiedzy

Stosowne odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby

Zgodnie z art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego bliscy osoby zmarłej w wypadku mają prawo do ubiegania się o stosowne odszkodowanie w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej i życiowej. Do roszczenia mają prawo osoby, które znajdowały się w bliskiej relacji ze zmarłym, mieszkały z nim lub mogły liczyć na jego pomoc finansową.

Przykładowo, do odszkodowania opartego o art. 446 § 3. KC mają prawo dzieci tragicznie zmarłego ojca, jak również wdowa, w przypadku gdy zmarły wspierał finansowo rodzinę (uzyskiwał dochód) lub świadczył na rzecz rodziny swoją pracą. Uprawnienie to przysługuje również osobie, która żyła z poszkodowanym w nieformalnym związku, o ile wykaże, że śmierć poszkodowanego spowodowała u uprawnionego znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Stosowne odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej wymaga wykazania istnienia po stronie bliskich zmarłego takiego stanu osobistego i majątkowego, który ma cechy znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Dlatego osoby bliskie wobec zmarłego, lecz nie utrzymujące z nim żadnych relacji osobistych i majątkowych (np.: rozwiedzeni małżonkowie) co do zasady nie mają szans na uzyskanie odszkodowania.

Stosowne odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby jest roszczeniem jednorazowym, mimo iż konsekwencje materialne (finansowe) dla osób bliskich mogą być długotrwałe. Osoby, które starają się o stosowne odszkodowanie na podstawie 446 § 3 KC powinny pamiętać, iż mogą również dochodzić innych roszczeń z tytułu śmierci bliskiego, takich jak zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby, renty, zwrotu kosztów pochówku. Tak jak w przypadku stosownego odszkodowania, należy sprawdzić podstawy do roszczenia wymienionych odszkodowań.

Roszczenie o odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej ulega przedawnieniu – w zależności od okoliczności - w terminie 3 lat od dnia zdarzenia, lecz nie później niż 20 lat od tego dnia. W związku z tym osoby bliskie zmarłego nie powinny zwlekać ze skorzystaniem ze swojego uprawnienia.

Maciej Socha

Powrót