Baza wiedzy

Zawieranie umów - nie tylko na papierze

Wielu ludziom umowa kojarzy się najczęściej z kartką papieru i podpisami dwóch osób. Niestety takie rozumienie pojęcia umowy jest niewłaściwe, ponieważ zawiera tylko część prawdy o tym czym są właściwie umowy. Pojęcie to jest bowiem bardzo szerokie, obejmuje każde porozumienia pomiędzy stronami, co zazwyczaj tworzy zależność - obowiązki jednej strony odpowiadają uprawnieniami drugiej strony.

Nie jest prawdą natomiast, że tylko i wyłącznie warunki umowy spisanej jesteśmy w stanie egzekwować. W naszym prawie obowiązuje zasada zwana swobodą umów. Oznacza to iż osoby zawierające umowy mogą ją zbudować w dowolny sposób, możliwości jej zawarcia są również dowolne. W ten sposób osoba dokonująca pożyczki nie musi podpisywać jakiejkolwiek umowy a druga strona zobowiązana jest do jej zwrotu. Działa to na zasadzie tak zwanego oświadczenia woli, czyli wyrażenia woli w sposób werbalny czy poprzez zachowanie danego osobnika zobowiązującego do spełnienia pewnego zachowania.

Do niewerbalnych rodzajów zachowań trzeba zaliczyć uścisk dłoni, który oznacza zazwyczaj dojście do porozumienia. Umowa jest zawierana w momencie, gdy co najmniej dwie osoby składają tożsame czyli identyczne oświadczenia woli. Mówiąc najprościej osiągają porozumienie w sprawie swoich uprawnień a także obowiązków. Umowy są niezwykle powszechnym zjawiskiem w życiu codziennym i często ludzie nie zdają sobie sprawy z zawierania różnych umów.

Przykładowo, zawieramy umowę sprzedaży z przedsiębiorcą , który prowadzi sklep w momencie kiedy dokonujemy zakupów. Umowa przewozu jest z kolei dokonywana w momencie, kiedy wsiadamy do tramwaju, autobusu czy pociągu. Gdy zamawiamy nowe meble u stolarza, zawieramy z nim umowę o dzieło. Tego typu umowy nie wymagają żadnych podpisów ponieważ rodziłoby to ogromne komplikacje w codziennym życiu. Ustawodawca z tego powodu tylko w szczególnych przypadkach by umowa zawarta była ważna szczególnej formy.

Są to wyjątki od zasady o swobodnych umowach i wynikają one z ustawodawstwa. Kodeks Cywilny wskazuje w konkretnych sytuacjach kiedy musimy sporządzić umowę na piśmie. Odstępstwa od zasady o swobodzie umów stanowi to iż są one czynnościami prawnymi dlatego muszą być one zgodne z ustawami a także normami życia społecznego. W naszym prawie cywilnym występuje pojęcie norm życia społecznego jednak pojęcie to jest trudne do zdefiniowania i generalnie do wytłumaczenia.

Powrót