Baza wiedzy

Spedycja czy przewóz?

Prawa i obowiązku spedytora a przewoźnika są skrajnie odmienne. Podstawą korzystania z jakichkolwiek praw jest poprawnie zawarta umowa z kontrahentem. W praktyce największym problemem jest umiejętne a zarazem wiążące prawnie rozdzielenie umów spedycji od przewozu.

Znaczna część tzw. zleceń spedycyjnych zawiera błędy, które powodują, że w rzeczywistości między stronami dochodzi do zawarcia umowy przewozu. W takim przypadku firma transportowa, która pojmowała swoje prawa i obowiązki na zasadzie spedycji, pozbawiona jest korzystnych zapisów spedycyjnych a pomimo braku realnego wpływu na przewóz ponosi odpowiedzialność jak przewoźnik.

Aby skorzystać z bardzo korzystnych przepisów przewidziany dla spedytora, firma transportowa w treści zlecenia powinna zobowiązać się do zorganizowania a nie do wykonania przewozu. Z praktycznego punktu widzenia, zawarcie danych dotyczących trasy, ładunku i wynagrodzenia jest niewystarczające, aby móc skutecznie powoływać się na przepisy spedycyjne.

W związku z dość lapidarnym uregulowaniem spedycji w przepisach kodeksu cywilnego, korzystnym jest powołanie się na Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (dla większości firm w wersji 2002). Pamiętaj, że OPWS dotyczą tylko spedycji a nie przewozu.

.W przypadku, gdy firma transportowa chce przyjąć zlecenia od swojego klienta (nadawcy), a nie jest pewna czy wykona przewóz własnym pojazdem czy być może przydzieli transport innej firmie, w zleceniu ze swoim klientem powinna zobowiązać się do zorganizowania transportu na danej trasie za uzgodnionym wynagrodzeniem.

Spedytor odpowiada jedynie za winę w wyborze. W porównaniu do przewoźnika odpowiedzialność spedytora jest znikoma. Przyjmując zlecenia jako zlecenia spedycyjne ograniczasz swoją odpowiedzialność o ok. 70%.

W przypadku wykonywania przewozu własnym pojazdem należy zadbać, aby kierowca jak najdokładniej uzupełnił list przewozowy. Braki lub nieczytelne i niepełne wpisy w kolumnach 1 - 4, 16 – 18, a przede wszystkim 22 – 24 mogą zaprzepaścić jakiekolwiek szanse na szybkie i skuteczne odzyskanie należności.

Przewoźnik zobowiązany jest nie tylko względem spedytora ale także i nadawcy. Jeśli spedytor zmienia telefonicznie warunki przewozu, w szczególności adres rozładunku, należy dokonać szczególnej staranności, aby informacje te nie okazały się fałszywe.

Prawo przewiduje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności za zapłatę za przewóz nie tylko bezpośredniego zleceniodawcę przewoźnika (nazwijmy go spedytora) ale także inne, niezależne podmioty. W tym celu dbaj o treść listów przewozowych.

Tylko przewoźnik może powołać się na dobrodziejstwo pociągnięcia do odpowiedzialności za przewóz innych podmiotów. Spedytor nie ma tego prawa.

Powrót