Baza wiedzy

Wystarczy jeden dowód niewypłacalności

Jeśli mamy kilka nieściągalnych wierzytelności względem jednego kontrahenta, wystarczy, że posiadamy postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do części z nich. Jest ono dowodem dokumentującym nieściągalność pozostałych wierzytelności względem tego kontrahenta. Taką korzystną dla podatnika interpretację przyjęła Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej w decyzji z 4 maja br. (PBB1/42180014/06/2). (...) Spółka, która wystąpiła o interpretację przepisów podatkowych, posiadała takie postanowienie, ale tylko w stosunku do części wierzytelności. Chciała jednak zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów wszystkie nieściągalne wierzytelności względem kontrahenta, objęte prawomocnym wyrokiem. Uznała bowiem, że skoro dysponuje dowodem, iż dłużnik nie ma majątku na spłatę części długu, to udowodniła również, że nie ma on majątku na zaspokojenie całej wierzytelności. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przychylił się do jej stanowiska i uchylił niekorzystne postanowienie urzędu skarbowego. Powołał się przy tym na pisma ministra finansów (z 28 lutego 1995 r. PO 3-722-980/94, i z 3 listopada 1999 r., PB3-2099-IP-722-314/99).(...)

źródło: Rzeczpospolita

 

Powrót